ราคาบ้านพัก

PDFพิมพ์อีเมล
ชื่อบ้าน เตียง แอร์ TV น้ำอุ่น

จำนวนที่เข้าพัก

(ไม่เกิน/คน)

ราคาเริ่มต้น

(บาท/คืน)
*ไม่รวมอาหารเช้า

ใหญ่ เล็ก
บ้านอิงฟ้า 1 4 *
* * 6-7 3,000.00
บ้านอิงดาว มี 2 ห้องนอน * * * 4 1,800.00
บ้านชมตะวัน
3
*
*
*
3 1,500.00
บ้านยูงทอง
3
*
*
*
3 1,500.00

บ้านวนาลี


2
*
*
*
2 900.00
บ้านอิงเดือน 1

*
*
*
2
1,000.00
บ้านตะวันฉาย 1 * * * 2 900.00
บ้านดาหลา 1 1
* * * 2 1,200.00
บ้านดาหลา 2 1 * * *

2

1,200.00


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำรองที่พักล่วงหน้า  ติดต่อ

โทร. 085-7037717 , 088-4955900

โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนสวนผัก

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 932-2-05804-4

ชื่อบัญชี นายนาวิน อินทรคง

***เมื่อทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจอง***

โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันเข้าพักด้วย